Kokemuksia Lukumummi ja -vaari -kerhosta

Kokemuksia Lukumummi ja -vaari -kerhosta

Lukumummi ja -vaari -kerhossa eli oman äidinkielen kerhossa eri kulttuureista tulevat vapaaehtoiset lukevat lapsille kirjoja omalla äidinkielellään. Ekroos ja Saarinen (2017) haastattelivat kandidaatintutkielmaansa varten neljää toisen polven maahanmuuttajalasta kerhoon liittyen.

Lapset mainitsevat useita syitä kerhossa käymiseen. Lasten mielestä kerhossa on kivaa ja omalla äidinkielellä lukeminen motivoi. Myös kerhon muu toiminta (kuten askartelu ja välipala) on mieluisaa ja kerhossa tapaa kavereita. Näiden lisäksi lapset kertovat syyksi sen, että kerho on monikulttuurinen.

Tutkimuksen mukaan lapset kokevat kerhosta olevan hyötyä: kerhossa oppii uusia sanoja ja oman äidinkielen merkitys kasvaa. Kerhon vaikutus näkyy myös muussa elämässä lisääntyneenä lukuintona ja oman äidinkielen käyttönä, esim. omaa äidinkieltä opetetaan muille. Kerhon osallistujat puhuvat myös muiden kielten arvostamisesta.

Lukumummi ja -vaari -kerhossa lapset käyttävät omaa äidinkieltään sekä lukiessa että keskustellessaan luetusta. Tutkimukseen osallistuneet lapset kertovat pitävänsä erityisesti vuorotellen lukemisesta Lukumummin tai -vaarin kanssa sekä ääneen lukemisen kuuntelemisesta. Oman äidinkielen käytön kannalta on myös parasta, jos lapsi saa itse valita luettavan kirjan.

Lähde:

Ekroos, Sini & Saarinen, Susanna 2017: Toisen polven maahanmuuttajalasten käsityksiä Lukumummi ja -vaari -kerhosta äidinkielen säilymisen tukena. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Scroll to Top
Skip to content