Sanaston tukeminen yhdessä lukemalla

Sanaston tukeminen yhdessä lukemalla Lukumummien ja -vaarien S2-toimintamallista on tehty opinnäytetöitä. Opinnäytteissä on tarkasteltu, millaisia yhteyksiä Lukumummi ja -vaari -toiminnalla on suomen kielen sanaston hallintaan. Kilponen (2016) tarkasteli pro gradussaan Lue lisää!

Lasten kokemuksia Lukumummi ja -vaari -toiminnasta

Lasten kokemuksia Lukumummi ja -vaari -toiminnasta Lukumummi ja -vaari -toimintaan liittyen on tehty useita opinnäytetöitä, joissa keskitytään lasten kokemuksiin ja käsityksiin. Lukutuokiot ovat pääasiassa osallistuville lapsille myönteinen kokemus ja he Lue lisää!

Kokemuksia Lukumummi ja -vaari -kerhosta

Kokemuksia Lukumummi ja -vaari -kerhosta Lukumummi ja -vaari -kerhossa eli oman äidinkielen kerhossa eri kulttuureista tulevat vapaaehtoiset lukevat lapsille kirjoja omalla äidinkielellään. Ekroos ja Saarinen (2017) haastattelivat kandidaatintutkielmaansa varten neljää Lue lisää!

Mikä innostaa lapsia lukemaan?

Mikä innostaa lapsia lukemaan? Motivaatiolla on positiivinen yhteys lukutaitoon. Yleensä lapset, jotka nauttivat lukemisesta, myös lukevat paljon ja sitä kautta kehittävät lukutaitoaan. Valitettavasti ilmiö toimii myös toiseen suuntaan: jos lapsi Lue lisää!