Tietoa toiminnasta

Lukumummeja ja -vaareja on jo yli 1000 ympäri Suomen! Lukumummi ja -vaari -toiminnan tavoitteena on tukea lasten lukusujuvuutta, sanavarastoa sekä lukuintoa ja -motivaatiota yhteisten lukutuokioiden avulla. Toiminta on tarkoitettu 2.-6.-luokkalaisille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukutaidon tai suomen kielen sanavaraston kehityksessä, tai muutoin voisivat hyötyä lukemisen lisäharjoittelusta. Lukumummi ja -vaari -toiminta perustuu tutkittuihin yhdessä lukemisen tapoihin ja sanaston oppimista tukeviin sananselitystekniikoihin, joihin vapaaehtoiset perehdytetään. 

Lukumummin tai -vaarin kanssa lukiessa lapsi saa sekä harjoitusta että mallin sujuvasta lukemisesta. Lisäksi lapsi saa yksilöllistä huomiota, välitöntä palautetta ja kannustusta, sekä mahdollisuuden keskustella luetusta. Toiminnan kautta syntyy myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta: seniori-ikäiset vapaaehtoiset pääsevät toiminnan kautta tutustumaan lasten lukutottumuksiin ja nykyajan koulumaailmaan, ja lapsi saa kontaktin toiseen sukupolveen. 

Toimintamallit:

Oheistoiminta:

Haluatko mukaan toimintaan?

tai

Scroll to Top
Skip to content