Lukumummit ja -vaarit

Lukumummit ja -vaarit lukevat niiden lasten kanssa, joille lukeminen hidasta ja takkuista.

Lukumummeja ja -vaareja on jo lähes 1000. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa kehitetty toimintamalli houkuttelee mukaan senioreita ympäri Suomen. Toimintamalliin on kehitetty valmiit materiaalit. Toimintaan osallistuville vapaaehtoisille on olemassa perehdytysmateriaali, opas sekä toimintaa helpottavat kirjanmerkit ja lukudiplomit. Opettaja saa oman oppaan, rehtori tiedotuskirjeen sekä valmiiksi on laadittu myös kirje koteihin. Toimintaan mukaan lähteminen on tehty siis mahdollisimman vaivattomaksi kaikille osapuolille.

Olemme tehneet kattavaa vaikuttavuusarviointia toiminnasta. Näille sivuille päivittyy myöhemmin tutkimustietoa ja jatkoaiheita. Jää seuraamaan!

Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia,
jotka eivät pidä lukemisesta ja tarvitsevat
innostusta lukuharrastuksen pariin.

Lukutuokiot

  • Lukutuokioilla luetaan yhdessä mukavaa kirjaa, joka on sopivan tasoinen oppilaalle. Jutellaan lukemisen lomassa kirjasta ja lukuharrastuksesta.
  • Lukutuokiot tapahtuvat koulupäivän aikana koulun tiloissa. Yleensä lukupaikkana on koulun kirjasto tai joku muu rauhallinen lukunurkkaus.
  • Lukutuokio on yleensä kerran viikossa, mutta aikataulua voidaan joustavasti muuttaa vapaaehtoisen ja koulun menojen mukaan.
  • Lukumummi tai -vaari ja opettaja sopivat aikataulusta yhdessä.
  • Riippuen toimintamalleista keskitytään lukutuokioilla hieman eri asioihin.
  • Lukumummit ja -vaarit keskittyvät tukemaan teknistä sujuvaa lukutaitoa ja S2-oppilaille lukevat mummit ja vaarit tukevat sanavaraston kehitystä erilaisin tekniikoin.
  • Lukutuokiot ovat kahdenkeskisiä. Jotkut mummit ja vaarit haluavat lukea myös useammalle oppilaalle kerrallaan, mutta suuri osa pitää siitä, että saa antaa jakamattoman huomion yhdelle lapselle kerrallaan.

Lukumummiräp:

Ota yhteyttä, mikäli sinua mietityttää jokin toiminnassa.
Vastaamme mielellämme kyselyihin!