Lukumummi ja -vaari-toiminta
maahanmuuttajalapsille

Tämä toimintamalli tarjoaa tukea maahanmuuttajaoppilaille: suomalaismummit ja –vaarit lukevat suomi toisena kielenä –oppilaiden kanssa keskittyen erityisesti sanavaraston kehityksen tukemiseen.Mummit ja vaarit opettelevat erityisiä tutkimusperustaisia sanaston tukemisen keinoja ja näin tukevat suomea toisena kielenä oppivien savaraston kasvua.

Mummit ja vaarit lukevat niiden lasten kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi.
Mummit ja vaarit tukevat erityisesti sanavaraston kasvua suomen kielellä.

Yhteistyökumppanina Suomen Isovanhemmat ry