Sanaston kasvun tukeminen

Lukumummit ja -vaarit lukevat niiden lasten kanssa,
joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi,
ja jotka hyötyisivät sanavaraston lisätuesta. 

Sanasto on tärkein yksittäinen tekijä toisella kielellä opiskeltavissa oppiaineissa menestymiselle.Kirjallisuuden kautta sanoja voi oppia niiden luonnollisessa kontekstissa. Lukumummit ja -vaarit lukevat myös monikielisten oppilaiden kanssa, keskittyen erityisesti sanavaraston kehityksen tukemiseen.

Vapaaehtoiset perehdytetään hyödyntämään lukutuokioilla erilaisia tutkimusperustaisia sananselitystekniikoita ja sanaston tukemisen keinoja. Lukutuokioilla kirjaa luettaessa pysähdytään tutkiskelemaan uusia tai vaikeita sanoja, sekä keskustellaan luetusta, tukien näin monikielisten lasten luetunymmärtämistä.

Scroll to Top
Skip to content