Lukusujuvuuden tukeminen

Lukumummit ja -vaarit lukevat niiden lasten kanssa,

joille lukeminen hidasta ja takkuista.

Suomessa lapset oppivat lukemaan tarkasti, mutta osa jää hitaiksi lukijoiksi. Lukutaidon sujuvuus vaikuttaa merkittävästi koulumenestykseen läpi koulupolun.

Lukumummi ja -vaari toiminnan yksi tavoite on tarjota lukusujuvuuden lisäharjoitusta lapsille, joiden lukeminen on hidasta tai takkuista. Lukutuokioilla lapsi ja Lukumummi tai -vaari lukevat kirjaa yhdessä, sekä keskustelevat luetusta. Vapaaehtoiset perehdytetään käyttämään erilaisia tutkimusperustaisia yhdessä lukemisen menetelmiä. Yhteisten, mukavien lukutuokioiden tavoitteena on myös innostaa lukuharrastuksen pariin niitä oppilaita, jotka eivät lukemisen haasteiden vuoksi saa lukuharjoitusta tai eivät pidä lukemisesta.

Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia,
jotka eivät pidä lukemisesta ja tarvitsevat
innostusta lukuharrastuksen pariin.

Lukutuokiot

  • Lukutuokioilla luetaan yhdessä oppilasta kiinnostavaa ja hänelle sopivantasoista kirjaa. Lukemisen lisäksi luetusta tekstistä myös jutellaan.
  • Yhdessä lukiessa hyödynnetään erilaisia lukemisen tapoja sekä sananselitystekniikoita, joilla tuetaan oppimista.
  • Vapaaehtoinen Lukumummi tai -vaari lukee yhdessä oppilaan kanssa koulupäivän aikana koulun tiloissa.
  • Tapaamiset ovat pääosin kahdenkeskisiä.
  • Koulu ja vapaaehtoinen sopivat lukutuokioiden aikatauluista. Yleensä Lukumummi tai -vaari käy koululla kerran viikossa.

Ota yhteyttä, mikäli sinua mietityttää jokin toiminnassa.
Vastaamme mielellämme kyselyihin!

Scroll to Top
Skip to content