Haastattelussa: Benita Ruohomäki

”Saan tavata mitä ihanimpia vapaaehtoisia”

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin koordinaattori Benita Ruohomäki vastaa Lukumummi ja -vaari -toiminnasta alueella. MLL:n Pohjanmaan piirissä Lukumummi ja -vaari – toimintaa on ollut jo vuosia. Ruohomäki näkee Lukumummi ja -vaari -toiminnan tulevaisuuden omalla alueellaan erittäin valoisana kunhan rajoitukset eivät enää estä toiminnan kasvua. Tervetulleeksi mukaan toimintaan Ruohomäki toivottaa jokaisen, joka haluaa edesauttaa lasten lukusujuvuuden kehittymistä viettämällä pienen hetken viikosta iloisen toiminnan parissa!

Mitä vastuu Lukumummi ja -vaari -toiminnasta tarkoittaa käytännössä?

MLL:n Pohjanmaan piirissä Lukumummi ja vaari – toimintaa on ollut jo useita vuosia. MLL:n koordinaattori toimii Lukumummien ja -vaarien tukena koko vapaaehtoistehtävän ajan. Uusien vapaaehtoisten löytämisen, kouluttamisen ja perehdyttämisen lisäksi työhön kuuluu yhteydenpito ja tapaamiset koulujen kanssa sekä toiminnan esittely. Niilo Mäki Instituutin kanssa tehdään myös tiivistä yhteistyötä. Lukumummien ja -vaarien kanssa pidän yhteyttä säännöllisesti kuulumisten merkeissä ja tapaamme myös välillä porukalla kahvikupin äärellä vaihtaen kokemuksia toiminnasta. Lisäksi tarjoamme vuosittain jatkokoulutusta vapaaehtoistehtävän tueksi. Työssäni saan tavata mitä ihanimpia vapaaehtoisia, jotka haluavat edesauttaa lasten lukusujuvuuden kehittymistä. Välillä postitan vapaaehtoisille materiaalia ja infoan uusista ajankohtaisista asioista. Työhöni kuuluu myös se, että saan aika ajoin liikuttua Lukumummien ja -vaarien lähettämistä viesteistä, kun he kertovat ihanista, antoisista päivistään kouluilla.

Miten toimintaa on toteutettu Pohjanmaan piirissä?

Alueellamme Lukumummi ja vaari – toiminnassa työskentelee kolme koordinaattoria ja alueeseemme kuuluu kolme maakuntaa. Toiminta on toteutunut vierailuina kouluilla, mutta yksi kokeilu on myös etäyhteydellä toteutetusta toiminnasta.

Kuinka monta vapaaehtoista ja koulua teillä on mukana toiminnassa?


Toiminnassa on yli 30 vapaaehtoista, joista vuonna 2021 kouluilla on ollut kolmasosa. Kouluja on ollut mukana vuoden aikana kymmenen, pääsääntöisesti aina yhdellä koululla on toiminut yksi vapaaehtoinen. Mutta sanan kiiriessä koulun sisällä, useammallekin vapaaehtoiselle olisi tarvetta samalla koululla. Meillä on siis mahtava määrä innokkaita vapaaehtoisia ja uusia tänä syksynäkin kouluttautuneita.

Kenen kannattaa tulla mukaan toimintaan?

Pyytäisin toimintaan mukaan kaikkia, jotka haluavat edesauttaa lasten lukusujuvuuden kehittymistä viettämällä pienen hetken viikosta iloisen toiminnan parissa!

Miksi suosittelet tätä toimintaa vapaaehtoisille?

Toiminnassa olevat vapaaehtoiset tuovat esille, että toiminta antaa heille paljon enemmän kuin he kokevat antavansa toiminnalle. Lasten ilo on tarttuvaa! Lisäksi, jos vapaaehtoiseksi haluavalla on yksikin tunti viikossa ylimääräistä aikaa, se riittää tähän toimintaan. Suositteluna pitäisin myös sitä, että toiminnassa mukana olevat eivät kyllä meinaa malttaa olla vain yhtä tuntia viikossa koululla

Miksi pidät toimintaa arvokkaana tai tärkeänä?

Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, miten tärkeää on, että kaikki lapset saavuttavat sujuvan lukutaidon, se taito on loppuelämää varten. Toiminta on todistanut, kuinka pienellä (ajallisesti) mutta merkittävällä ihmisten auttamishalulla tätä elämäntaitoa on mahdollista harjaannuttaa.

Miten pidätte huolta vapaaehtoisista?

Vapaaehtoisten kiittäminen on ensiarvoisen tärkeää! Säännöllisten puheluiden lisäksi kasvokkaiset tapaamiset ovat hyvin odotettuja. Vuosittain järjestämme toiminnassa mukana oleville myös virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi haluamme kiittää aika ajoin pienellä muistamisella, minkä posti tuo jokaiselle kotiovelle. Jokaisessa kohtaamisessa on hyvä kiittää, haluamme että vapaaehtoiset kokevat olevansa tärkeitä!

Millaisena näet Lukumummi ja -vaari -toiminnan tulevaisuuden omalla alueellasi?

Erittäin valoisana! Kun koittaa aika, jolloin rajoitukset eivät estä toiminnan kasvua, näen että piirimme toiminta-alue on loistava tämän toiminnan kasvattamiselle.

Onko sinulla hyviä käytännön vinkkejä toiminnan toteutukseen muille toiminnasta vastaaville?

Vapaaehtoisissamme on niin paljon tietoa ja taitoa sekä he saavat ajankohtaista tietämystä kouluilla toimiessaan, joten suosittelen meitä kaikkia toiminnasta vastaavia hyödyntämään toiminnan toteutuksessa näitä asioita. Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat myös parhaita markkinoimaan toimintaa uusille Lukumummiksi tai -vaariksi haluaville.

Viime aikoina on keskusteltu julkisesti paljon lukutaidosta ja sen tukemisesta. Millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua?

Kyllä lasten lukutaito ja sen tukeminen on meitä kaikkia koskettava asia. Kun Lukumummi ja -vaari -toiminta on osoittautunut merkittäväksi toiminnaksi lasten lukusujuvuuden tukemisessa, koen tärkeänä lisätä myös tietoisuutta tästä toiminnasta.

Miten lukeminen on osa omaa arkeasi?

Tällä hetkellä omaa arkeani täyttää lastenkirjat. Arjestani löytyy sekä lukusujuvuutta harjoitteleva että lukemisen alkeita opetteleva lapsi.

Haluatko lähettää terveisiä vapaaehtoisille?

Haluan kiittää koko sydämestäni teitä kaikkia ympäri Suomen, jotka olette lähteneet näin tärkeään toimintaan mukaan! Toivon, että Kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä 3.12. kiititte jokainen itseänne antamastanne ajasta. Ilman teitä Lukumummi ja -vaaritoimintaa ei olisi.

Scroll to Top
Skip to content