Kysely sidosryhmille

Kysely sidosryhmille

1. Mitä organisaatiota edustat?

2. Mitä yhteistyötä teet Niilo Mäki Instituutin Lukumummi ja –vaari –toiminnan kanssa?

3. Yhteistyö.

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)

4. Tulokset ja vaikutukset

Koetko, että seuraavat asiat toteutuvat Lukumummi ja -vaari -toiminnassa? Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)

Avoimet kysymykset

Scroll to Top
Skip to content