Kysely sidosryhmille

Kysely sidosryhmille

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

1. Mitä organisaatiota edustat?

2. Mitä yhteistyötä teet Niilo Mäki Instituutin Lukumummi ja –vaari –toiminnan kanssa?

3. Yhteistyö.

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)
Toiminnalle on tarve jatkossakin.
Toiminnalle on määritelty selkeät tavoitteet.
Yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista.
Yhteistyö organisaatiosi kanssa ollut riittävää ja hyödyllistä.
Viestintä toiminnasta on ollut riittävää ja selkeää.
Toiminnalla on saatu aikaan tuloksia.

4. Tulokset ja vaikutukset

Koetko, että seuraavat asiat toteutuvat Lukumummi ja -vaari -toiminnassa? Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)
Lapset saavat tukea lukutaidossa ja lukumotivaatiossa toiminnan tarjoaman lukuharjoituksen myötä.
Lapset kiinnostuvat lukemisesta ja heidän vapaa-ajan lukemisensa lisääntyy.
Maahanmuuttajalasten sanavarasto saa harjoitusta kirjojen lukemisen ja lisääntyneen harjoitusmäärän myötä.
Opettajat saavat lisäresursseja vapaaehtoistyöstä.
Seniori-ikäisten vapaaehtoisten elämänlaatu paranee toiminnan myötä (toiminta tarjoaa heille mielekästä ja hyödyllistä tekemistä eläkeiässä).

Avoimet kysymykset

Scroll to Top
Skip to content