Kysely koordinaattoreille

Kysely Lukumummi ja -vaaritoiminnan koordinaattoreille

1. Yhteistyö.

1. Arvioi yhteistyötä Niilo Mäki Instituutin kanssa asteikolla 1-4. Haluttaessasi voit perustella jokaista vastaustasi. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)

2. Ajankäyttö

Arvioi omaa ajankäyttöäsi toimintaan liittyviin töihin: x prosenttia/ oma työaikaa tai x tuntia/viikko

3. Toiminta yleisellä tasolla.

Seuraavat kysymykset liittyvät toimintaan yleisellä tasolla. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä.)

4. Toiminnan tulokset ja vaikutukset.

Koetko, että seuraavat asiat toteutuvat Lukumummi ja -vaari -toiminnassa? Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä.)

Avoimet kysymykset:

Scroll to Top
Skip to content