Hanna Pöyliö

Hankevastaavana toimii Hanna Pöyliö. Hanna on työskennellyt Lukumummi ja -vaari -toiminnan parissa alusta saakka.